معرفی و مصاحبه با مجموعه فرمند از مشتریان شرکت مهندسی درسان در زمینه رضایتمندی و خدمات پس از فروش و پشتیبانی های شرکت مهندسی درسان

معرفی و مصاحبه با شرکت المپیک مهر آریا از مشتریان شرکت مهندسی درسان در زمینه رضایتمندی و خدمات پس از فروش و پشتیبانی های شرکت مهندسی درسان

معرفی نمونه هایی از پروژه های درب های اتوماتیک شیشه ای گروه مهندسی درسان

معرفی برخی از پروژه های اجرایی گروه مهندسی درسان در سطح استان تهران

معرفی برخی از پروژه های انجام شده توسط گروه مهندسی درسان در استان البرز (کرج)