نمونه پروژه های کرکره های برقی گروه مهندسی درسان

کرکره آلومینیومی و فولادی

کرکره آلومینیومی

به جهت مشاهده نمونه کرکره های آلومینیومی شرکت مهندسی درسان کلیک کنید.

پانچ

به جهت مشاهده نمونه کرکره پانچ شرکت مهندسی درسان کلیک کنید.

کرکره پلی کربنات

به جهت مشاهده نمونه کرکره پلی کربنات شرکت مهندسی درسان کلیک کنید.

چاپ کرکره

به جهت مشاهده نمونه چاپ کرکره شرکت مهندسی درسان کلیک کنید.

رولر گیتر

به جهت مشاهده نمونه رولر گیتر شرکت مهندسی درسان کلیک کنید.

کرکره طرح چوب

به جهت مشاهده نمونه کرکره طرح چوب شرکت مهندسی درسان کلیک کنید.

کرکره برقی سکشنال

کرکره سکشنال

به جهت مشاهده نمونه کرکره سکشنال شرکت مهندسی درسان کلیک کنید.