معرفی و مصاحبه با شرکت المپیک مهر آریا – بزرگ ترین تولید کننده لوازم بازی ورزشی در ایران

معرفی و مصاحبه با شرکت المپیک مهر آریا از مشتریان شرکت مهندسی درسان که در زمینه راه اندازی درب های اتوماتیک، کرکره های برقی، جک های پارکینگی و … شرکت مهندس درسان با آنها همکاری داشته و شرکت المپیک مهر آریا از رضایت خود در زمینه این همکاری و پشتیبانی و خدمات پس از فروش می گویند: