خدمات پس از فروش

ارائه ی اطلاعات زمانی و گزارش روند آماده سازی دقيق از زمان آغاز تا تحويل پروژه به کارفرما

امکان تغيير در اقلام موجود در قرارداد در صورت تغيير عقيده و شرايط مکانی اجرای پروژه.

ارائه خدمات فوری شامل اعزام نیروی فنی و متخصص و تامین قطعات در کمتر از 24 ساعت.

ارسال و دریافت قطعات شامل گارانتی به شرکت تولید و یا عرضه کننده در اسرع وقت.

ارائه خدمات تعمییر قطعات در اسرع وقت.

از صفحه اینستاگرام ما دیدن فرمایید.